2. Uluslararası & 11. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi Poster Bildiri ve Özeti Yazım Kuralları
 • Poster büyüklüğü 70x100 cm’lik pafta üzerine yerleştirilmiş ve kolaylıkla okunabilecek büyüklükte olmalıdır.
 • Posterin sağ, sol, alt ve üst kenarlarında yeterince boşluk bırakılmalıdır.
 • Yazı karakteri “Arial, Calibri veya Times New Roman” olmalıdır.
 • Metin bölümlerinin alt ve üstünde birer satır boşluk bırakılmalıdır. Paragraf boşluğu olmamalı, bunun yerine paragraflar arasında bir satır boşluk bulunmalıdır. Metin sağa ve sola eşit blok (justified) şeklinde olmalıdır.
 • Çalışma başlığı en fazla 10 kelime olmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır. Başlık büyük harflerle, metin alanı ilk satırına ortalanarak, metin yazımındaki yazı karakteri kullanılarak koyu (bold) yazılmalıdır. Başlıktan sonra araştırmacıların adı-soyadı yazılmalıdır. Sunan yazarın isminin altı çizilmelidir. Yazarlara ait kurum bilgileri üst simge ile numaralandırılmalı ve bu bilgiler isimlerin altında verilmelidir.İlk yazar veya ortak yazarlardan birinin mutlaka Kongre’ye katılması gerekmektedir.
 • Kongreye gönderilen ve bildiri kitapçığında basılmak üzere yollanan poster bildiriye ilişkin olan makalenin Türkçe ve İngilizce özetlerinin her biri 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalıdır. Bu özetlerin kapsamında çalışmanın anahtar sözcükleri, amacı, materyal-metodu, bulguları ve sonuçları yeterince bulunmalıdır. Özetlere resim, tablo veya grafik eklenmemelidir. Yurt dışı katılımcıları için Türkçe özet zorunluluğu yoktur. Kongrede hazırlanan poster sunusu Türkçe yazılmış ise İngilizce özet eklenmeli, eğer poster sunusu İngilizce yazılmış ise Türkçe özet eklenmelidir. Ancak yurt dışı katılımcıları için Türkçe özet zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Özet bulunduğu taktirde anahtar sözcükler, özet metninden sonra bir satır aralığı boşluk bırakıldıktan sonra, 6 kelimeden fazla olmamak üzere ve harf sırasına göre sıralanmalıdır.
 • Poster sunularının arka fonu için açık bir renk tercih edilmelidir.
 • Poster sunu içerisinde görsel algılamayı arttırabilecek ilavelere (fotoğraf, tablo, grafik, renkli karton basımı v.b.) yeterince yer verilmelidir. Poster sunusunda kullanılan fotoğraf, grafik vb görsellerin yüksek çözünürlükte olması ve baskı kalitesinin yüksek olması beklenmektedir.
 • Herhangi bir proje veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar poster metninin en alt bölümünde belirtilmelidir.
 • Poster sunularında kaynaklar belirtilmek zorunda değildir.
 • 2. Uluslararası & 11. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi bildiri özetleri belirtilen formatta hazırlanarak okanekim@yahoo.com vetcanerbakici@gmail.com akgunorkun@hotmail.com mailine gönderilmelidir. Özetler son gönderim tarihinden önce yukarıdaki kurallara uygun şekilde iletilmiş olmalıdır.
2. Uluslararası & 11. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi Sözlü Bildiri ve Özeti Yazım Kuralları
 • Kongreye gönderilen ve bildiri kitapçığında basılmak üzere yollanan sözlü bildiriye ilişkin olan makalenin Türkçe ve İngilizce özetlerinin her biri 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalıdır. Bu özetlerin kapsamında çalışmanın anahtar sözcükleri, amacı, materyal-metodu, bulguları ve sonuçları yeterince bulunmalıdır. Özetlere resim, tablo veya grafik eklenmemelidir. Yurt dışı katılımcıları için Türkçe özet zorunluluğu yoktur.
 • Hazırlanan sözlü sunu yansılarında Türkçe ve İngilizce olarak tek yansıda iki sütun olacak şekilde yapılmalıdır. Ancak yurt dışı katılımcıları için Türkçe özet zorunluluğu bulunmamaktadır. • Özet başlığı büyük ve kalın harflerle yazılmalı, yazarların isimleri; baş harfler büyük diğerleri küçük ve kalın harfle yazılmalı ve sunan yazarın isminin altı çizilmelidir. Yazarlara ait kurum bilgileri üst simge ile numaralandırılmalı ve bu bilgiler isimlerin altında verilmelidir.
 • Kongre düzenleme kurulunun sunu için belirlediği süreye dikkat edilmeli, aşmamaya özen gösterilmelidir.
 • Sözlü sunu yansılarında arka fon için açık bir renk, yazı fontlar içinse koyu renk olmasına dikkat edilmelidir.
 • Sözlü sunu içerisinde görsel algılamayı arttırabilecek ilavelere (fotoğraf, tablo, grafik vb.) yeterince yer verilmelidir. Sözlü sunu yansılarında kullanılan fotoğraf, grafik vb. görsellerin yüksek çözünürlükte olması beklenmektedir.
 • Sunumlarda görselliğin ön planda olması olumlu olarak değerlendirilir.
 • Sunumu yapan araştırmacının dinleyici üzerinde etkili olması, konuya hakim olması ve dinleyici kitlesi zerinde olumlu etki yaratması beklenmektedir.
 • Aday seçiminde yönergede bulunan esaslar göz önünde bulundurularak ‘En iyi sözlü ve poster’ seçimi VPD Yönetim Kurulu tarafından yapılarak belirlenir.